.

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM

 

Muzeum to instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną.

 

 

 1. Zwiedzenie Muzeum Zabawek jest odpłatne. Warunkiem wejścia do sal ekspozycyjnych jest zakup biletu wstępu.

 2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

  Dzieci poniżej 4 roku życia – jeden opiekun dorosły na dwoje dzieci.

 3. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Muzeum odpowiada sprawca szkody, a w przypadku osoby nieletniej – jej opiekun. Wszelkie próby kradzieży lub akty wandalizmu są bezzwłocznie zgłaszane na policję. Obiekt Muzeum jest monitorowany całodobowo.

 4. W trakcie zwiedzania Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracownika Muzeum.

 5. Zwiedzający zobowiązani są do kulturalnego zachowania. Nie należy dotykać szyb gablot (koszt zniszczonej szyby w gablocie - 200zł), biegać, krzyczeć, itp.

 6. Nie należy przewijać dzieci na terenie ekspozycji, w razie nagłej potrzeby należy zgłosić się do pracownika Muzeum.

 7. Obowiązuje zakaz jedzenia, palenia tytoniu, używania e-papierosów, spożywania alkoholu.

 8. Zakaz wstępu dla osób pod wpływem alkoholu.

 9. Na terenie Muzeum dozwolone jest fotografowanie i filmowanie.

  Wykorzystanie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w celach innych niż do prywatnego użytku niekomercyjnego, w szczególności publikacja fotografii lub materiałów filmowych przedstawiających eksponaty, sale wystawiennicze, wymaga pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.

 10. Zwiedzający, którzy nie stosują się do powyższych zasad mogą zostać wyproszeni przez pracownika Muzeum, bez zwrotu opłaty za wstęp.

 11. Wchodząc na teren ekspozycji zwiedzający akceptuje powyższy regulamin.

 

Dyrektor Muzeum Zabawek

Maria Ozierańska